เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างขยายท่อเมนประปาภายในตำบล ขยายท่อเมนประปา จำนวน ๙ จุด

                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จะดำเนินการประกวดราคาจ้างสำหรับการจ้างขยายท่อเมนประปาภายในตำบล ขยายท่อเมนประปา จำนวน 9 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,629,115.47 บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

               จึงขอส่งสำเนาประกาศและสำเนาเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ตามโครงการดังกล่าวมา เพื่อขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับจ้างและผู้ประกอบการเดียวกันกับงานประเภทที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ นี้ทราบทั่วกัน 

Attachments:
Download this file (CCF_000524.pdf)CCF_000524.pdf[ ]8264 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191


QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ
แบบยื่นคำร้อง
ขอใช้น้ำประปาออนไลน์แบบสำรวจประชากรสุนัขและ
แมว อบต.ห้วยทรายเหนือ


แบบยื่นคำร้องขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9