ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

alt

รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนิน

รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม  2567

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Attachments:
Download this file (ข้อ-O16.xls)ข้อ-O16.xls[ ]46 Kb

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศาลาหมู่บ้านไร่ดินทอง ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประชาสัมพันธ์: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567