"องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ยินดีต้อนรับ"

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะครู เด็กเล็กตำบลห้วยทรายเหนือ

ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี และคณะครู นักเรียนโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณด้านหลังโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ หมู่ 2 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียน เยาวชน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชาติ

alt

วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 04.30 น.

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี