"องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ยินดีต้อนรับ"

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ห้วยทรายเหนือ

Attachments:
Download this file (ประกาศ ผลฯ.pdf)ประกาศ ผลฯ.pdf[ ]660 Kb

กฎบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

งานตรวจสอบภายใน

วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายเกษม เกิดโต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.ห้วยทรายเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ ร่วมอนุมัติแผนการเงินและแผนชุมชน และอนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือ ต่อไป

alt

กองทุนสปสช. วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

นางสาวบุญน้อง กล่อมจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ในฐานะประธานทำงานจัดทำแผนการเงินและแผนชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.ห้วยทรายเหนือ พร้อมด้วยคณะทำงานการจัดทำแผนฯ ร่วมพิจารณาแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยทรายเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อไป