"องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ยินดีต้อนรับ"

ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบตัิตามพระราชบญญั ตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่

ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 108

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191คุณพึงพอใจอบต.ห้วยทรายเหนือ ด้านใด
QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ


ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9