วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายกเกษม เกิดโต

วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายกเกษม เกิดโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร สภา อบต. และข้าราชการ พนักงาน อบต.ห้วยทรายเหนือ ให้การต้อนรับคณะ นายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ พร้อมคณะ สภากาชาด, ทีมจิตอาสาพระราชทาน, กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านทุ่งจับญวน ,อสม.ตำบลห้วยทรายเหนือ ร่วมพิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ (เลขที่ 999) นายอุทิศ ทองทา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งหลวง ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี