รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) อบต.ห้วยทรายเหนือ 102
2 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อบต.ห้วยทรายเหนือ 106
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 อบต.ห้วยทรายเหนือ 198
4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 อบต.ห้วยทรายเหนือ 203
5 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ห้วยทรายเหนือ 272
6 รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 1) อบต.ห้วยทรายเหนือ 183
7 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อบต.ห้วยทรายเหนือ 189
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างวินัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบต.ห้วยทรายเหนือ 192

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191


QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ


ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9