ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยทรายเหนือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จิตอาสาพระราชทาน อบต.ห้วยทรายเหนือ ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ภายในตำบลสามพระยา อบต.ห้วยทรายเหนือ 16
2 นายแก้ว คงวงค์ นายอำเภอชะอำ และหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอชะอำมาตรวจเยี่ยม อบต.ห้วยทรายเหนือ 15
3 เข้าร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า อบต.ห้วยทรายเหนือ 15
4 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จังหวัดสระบุรี อบต.ห้วยทรายเหนือ 16
5 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.ตำบลห้วยทรายเหนือ อบต.ห้วยทรายเหนือ 60
6 จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ร่วมกันทำความสะอาด อบต.ห้วยทรายเหนือ 21
7 วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จัดประชุมสภา อบต.ห้วยทรายเหนือ เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/256 อบต.ห้วยทรายเหนือ 23
8 ทีมปฎิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับทวนสอบระดับอำเภอชะอำ ลงพื้นที่เพื่อตรวจการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อบต.ห้วยทรายเหนือ 44
9 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เรือง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ห้วยทรายเหนือ 44
10 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร อบต.ห้วยทรายเหนือ 36

หน้า 1 จาก 44

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191


QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ
แบบยื่นคำร้อง
ขอใช้น้ำประปาออนไลน์แบบสำรวจประชากรสุนัขและ
แมว อบต.ห้วยทรายเหนือ


แบบยื่นคำร้องขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9