E-service อบต.ห้วยทรายเหนือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการใช้งาน E-Service ของ อบต.ห้วยทรายเหนือ อบต.ห้วยทรายเหนือ 375
2 แบบฟอร์มสำรวจประชากร สุนัข-แมว ในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อบต.ห้วยทรายเหนือ 183
3 แบบขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 158
4 แบบคำร้องขอใช้บริการการจัดเก็บขยะมูลฝอย ผู้ดูแลเว็บไซต์ 139
5 แบบสำรวจประชากรสุนัขและแมวของอบตห้วยทรายเหนือ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 295
6 แบบยื่นคำร้องขอใช้น้ำประปา ออนไลน์ อบต.ห้วยทรายเหนือ 426
7 แจ้งปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่ อบต. อบต.ห้วยทรายเหนือ 367
8 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.ห้วยทรายเหนือ 392
9 แบบขอรับบริการตัดกิ่งไม้ออนไลน์ อบต.ห้วยทรายเหนือ 356

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191


QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ
แบบยื่นคำร้อง
ขอใช้น้ำประปาออนไลน์แบบสำรวจประชากรสุนัขและ
แมว อบต.ห้วยทรายเหนือ


แบบยื่นคำร้องขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9